Standardit hyödyttävät kaikkia. Yhteisesti hyväksytyt käsitteet ja määritelmät nopeuttavat työtä ja auttavat entistä parempiin tuloksiin. Standardien ansiosta tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu.

Standardit auttavat luomaan kansainvälisesti vakioituja toimintamalleja projektinhallintaan. Standardisarja ISO 21500 antaa ohjeita projektin-, ohjelman- ja salkunhallintaan. Julkaisuissa kuvataan käsitteet, periaatteet, edellytykset ja käytännöt, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat. Projektipäivillä 2017 julkaistaan uusi standardi, jossa kuvataan ohjelmanhallinnan periaatteet.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii keskusjärjestönä ja koordinoi suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista standardisointityöhön. Standardisointityö on avointa kaikille. Suomalaiset asiantuntijat ovat mukana kehittämässä kansainvälisiä standardeja. Työhön osallistuvat saavat ennakkoon hyödyllistä tietoa tulevista ohjeistuksista. Lisätietoa osoitteessa www.sfs.fi.

Lausuntopyyntöpalvelussa (lausunto.sfs.fi) saat tietoa standardiehdotuksista ja voit kommentoida niitä.

Voit hankkia tarvitsemasi standardit yksittäin SFS:n verkkokaupasta (sales.sfs.fi) ja asiakaspalvelusta (puh. 09 1499 3353, sales@sfs.fi) tai kestotilauksena SFS Online -palvelun kautta. Verkkokaupassa standardit ovat ladattavissa saman tien omalle koneelle.

Ota yhteyttä: 

Sari Sahlberg
Gsm: 050 361 6249
Email: sari.sahlberg(a)sfs.fi

Lue lisää