Esittelyssä

Teemme vaativia testausprojekteja

Lue lisää

Johdon konsultointiKonsultointipalvelutOhjelmistot ja käyttöönottopalvelut

Katso alta Projektipäivien seminaarit ja puheenvuorot!

Tiistai 31.10.2017

Interesting & Inspire sessions

Tiistai 31.10.2017
Klo: 9.45-16.00

Seminaari sisältää yksittäisiä mielenkiintoisia aiheita, puhujia ja puheenvuoroja, jotka kaikki kuitenkin liittyvät olennaisesti projektiliiketoimintaan ja projektijohtamiseen.

Tiistai 31.10.2017
Klo: 9.45-12.20

Puheenjohtajana on Markku Aarni, Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kun asiakkaat ja markkina haluavat enemmän ja nopeammin, tarvitaan radikaali uudelleen organisoituminen. Todellinen ketteryys tarkoittaa liikkuvassa ympäristössä tapahtuvaa mahdollisuuksien realisointia kassavirraksi ja jatkuviksi asiakkuuksiksi. Organisaation tulee myös varmistaa jatkuvuus annettujen lupausten lunastamiseksi. Eri johtamisen tasot, työmuodot ja niiden asiakasohjautuvuus tulee rakentaa kokonaisuudeksi, vaikka eri osa-alueiden ja liiketoimintojen tarpeet vaihtelisivatkin. Seminaarissa tarkastellaan eri tapoja rakentaa toimiva kokonaisuus.

Tiistai 31.10.2017
Klo: 13.25-16.00

Projektisalkunhallinta tuottaa säästöjä, parantaa tuottavuutta ja edistää riskien hallintaa. Nämä hyödyt eivät kuitenkaan synny itsestään. Vältä sudenkuopat ja tule oppimaan, miten toimimalla teet salkunhallinnasta menestystarinan. Meillä kaikilla on nyt lupa onnistua!

Puheenjohtajana on Aarni Heiskanen, Thinking Portfolio

Tiistaina 31.10.2017
Klo: 9.45-12.20

Halusimme tai emme työnteon maailma on muuttunut ja muuttuu. Uusia innovaatioita ja tarpeita syntyy kiihtyvää tahtia, liiketoimintamallit muuttuvat, digitalisaatio luo uusia prosesseja ja kilpailu kiristyy. Tarve nopealle ohjaukselle, päätöksenteolle ja läpinäkyvyydelle kasvaa. Virtuaalinen työ lisääntyy, sujuvan ja saumattoman yhteistyön sekä tiedon digitaalisen jakamisen merkitys nousee. Muutoksen nopeus on suuri ja työkalujen merkitys korostuu. Kaikki tämä koskettaa myös projektityötä.

Projektityö on edelleen pohjimmiltaan inhimillistä toimintaa, jossa on haasteena saada ihmiset ja sidosryhmät toimimaan innostuneesti, hallitusti ja tehokkaasti asetettujen tavoitteiden eteen. Sujuva viestintä ja yhteistyö ovat toimivan organisaation perusedellytyksiä. Työvälineistä ja teknologioista on tullut merkittävä mahdollistaja.

Tässä seminaarissa keskitytään projektin aikaiseen sidosryhmien johtamiseen, hallintaan ja niiden väliseen viestintään eri näkökulmista katsottuna.

Puheenjohtajana on Jukka Veräväinen, Liiketoimintajohtaja, Tuottavuusratkaisut, Microsoft Oy

Tiistai 31.10.2017
Klo: 9.45-12.20

Onko ketteryys muna vai kana? Vai kumpikaan näistä. Ketteryydestä on monta ajatusta ja mielipidettä edelleenkin olemassa. Tässä seminaarissa lähdetään osittain ketteryyden perusteista, mutta jokaisessa esityksessä mennään nopeasti ketteryyden tuomiin hyötyihin, käyttötarkoituksiin ja milloin sitä tulisi käyttää ja miksi?

Puheenjohtajana on Olli Pietikäinen, Puheenjohtaja, Agile Finland ry.

Tiistai 31.10.2017
Klo: 13.25-16.00

Projektissa tuloksia syntyy huolellisen suunnittelun, keskittyneen tekemisen ja onnistuneen johtamisen kautta. Näissä kaikissa tehtävissä projektipäälliköllä on keskeisin rooli. Projektipäällikkö on myös ensisijassa vastuussa projektin tuloksellisuudesta. Yksin projektipäällikkö ei toki pärjää, vaan hän tarvitsee tuekseen toimivat ohjausryhmän sekä projektille onnistumisen mahdollistavan ympäristön. Joskus näyttää, että projekti on lähes mahdoton saada tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaisia tuloksia. Näissäkin tapauksissa projektipäällikkö voi sinnikkyydellään johtaa projektitiimiä tekemään lähes ihmeitä. Seminaarin puheenvuorot kertovat kuinka projektipäällikkö onnistuu johtamaan projektit tuloksekkaaseen lopputulemaan.

Puheenjohtajana on Marko Yli-Pietilä, Business Development Director, Midagon Oy

Tiistai 31.10.2017
Klo: 12.30-16.00

Ketterät menetelmät toimivat ja tukevat liiketoiminnan tekemistä aivan kuten muutkin projektimallit ja metodit. Täyden hyödyn saaminen ketterästä tekemisestä vaatii tiivistä yhteistoimintaa kehitystiimien ja liiketoiminnan välillä. Mitä ketteryys on portfolio- ja ohjelmastasolla, mitä todellisuudessa on ketterähankinta tai mitä on ketterä budjetointi? Kuinka ottaa ketteryydestä kaikki irti?

Puheenjohtajana on Olli Pietikäinen, Puheenjohtaja, Agile Finland ry.

Tiistai 31.10.2017
Klo: 11.05-15.25

Teemoitettujen seminaarien lisäksi Projektipäivien ohjelmassa mukana myös suoraan käytäntöön iskevät tietoiskupuheenvuorot (Hot Sessions).

Tiistai 31.10.2017
Klo: 11.40-15.05
Osasto 1 (Microsoft)

Microsoftin PPM-ratkaisu (Project & Portfolio Management) skaalautuu projektipäällikön työkalusta koko liiketoiminnan tarpeisiin ja kattaa kaikki projektityön keskeiset tarpeet kuten projektihallinnan, salkunhallinnan, resurssien hallinnan ja ryhmätyöskentelyn. Tervetuloa kuulemaan lisää projekti työkalujen tuomista mahdollisuuksista eri projektityön ja -liiketoiminnan tarpeisiin.

Keskiviikko 1.11.2017

Interesting & Inspire sessions

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 9.45-16.00

Seminaari sisältää yksittäisiä mielenkiintoisia aiheita, puhujia ja puheenvuoroja, jotka kaikki kuitenkin liittyvät olennaisesti projektiliiketoimintaan ja projektijohtamiseen.

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 9.45-12.05

Teknologian kehitys mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden toteuttamisen. Trendinä on lisäksi yhdistää erillisiä tuotteita ja palveluita isommaksi kokonaisuudeksi (esim. Internet of Things). Seurauksena on kompleksisuuden lisääntyminen, jolloin myös riski toimitus- ja kehitysprojektien epäonnistumisesta suurenee.

Ilmailu- ja puolustusteollisuudessa on jo pitkään hyödynnetty Systems Engineering -menetelmiä tukemaan perinteistä projektinhallintaa. Nyt näitä menetelmiä on alettu hyödyntämään myös muilla toimialoilla kompleksisuuden hallitsemiseksi.

Seminaari on toteutettu yhteistyössä Finnish Systems Engineering ry:n (FINSE ry) kanssa.   

Avainsanat: Systems Engineering, Engineering Management, kompleksisuus, riskienhallinta

Seminaarin puheenjohtajana on Riku Salminen, konsultti, SYSE Oy

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 9.45-12.05

Projektikokonaisuuden menestys on kiinni siitä, hitsautuuko sen toteuttajista hyvä tiimi. Voittajatiimi ei synny itsekseen. Riippumatta siitä edustatko asiakasta vai toimittajaa – voittajatiimi toimii yhdessä läpi koko projektin. Tämän seminaarin jälkeen sinäkin rakennat projektiisi voittajatiimin!

Puheenjohtajana on Siiri Paukkunen, Competence Specialist, Sovelto Oyj

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 13.05-15.25

Projektisi on hyvin suunniteltu, mutta juoksetko silti sammuttamassa tulipaloja? Eivätkö työvälineesi auta hallitsemaan asiantuntijoiden tai asiakkaiden erimielisyyksiä, itsepäisyyttä, sairastumista ja raivostumista?

Projekteja johdetaan vuorovaikutuksella. Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutus on merkityksien avaamista. Asiantuntijoiden kieli ja käsitteet ovat moninaisia. Asiakkaan tavoitteet selkiytyvät avoimessa vuorovaikutuksessa. Säätämiseen, virheiden korjaamiseen ja uudelleen tekemiseen menevä aika on pois tuottavasta työstä. Viivytykset ja möhläykset voidaan minimoida kun ne otetaan esille saman tien ja silloin pysytään paremmin myös aikataulussa.

Mitä vuorovaikutuksen keinoja sinulla on salkussasi? Workshopissa harjoitellaan coachaavaa otetta, jonka avulla voit kehittyä ajattelun sparraajana.

Fasilitaattoreina Tuula Nurmiluoto, MBA ,MCC, Top Coaching Finland Oy ja Raija Heimonen, FM, ACC, Oy Forerunner Ab.

Tuula Nurmiluoto toimii yritysjohdon ja asiantuntijoiden ajattelun haastajana eri toimialojen projekteissa. Hänellä on myös pitkä johtamiskokemus CEO:na ja COO:na.

Raija Heimonen toimii konsulttina, coachina ja fasilitaattorina projekteissa ja cochingtaitojen valmentajana. Hänellä on pitkä kokemus finassialan projektityöskentelystä ja kouluttajana toimimisesta.

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 13.05-15.25

Fasilitaattoreina Jarmo Kortelahti, Johtava konsultti, Talent Vectia ja Sari Suhonen, Johtava konsultti, Talent Vectia

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan:

  •        Miten tuoda Lean ajattelu osaksi projektijohtamista?
  •        Miten luoda fiksua kasvua tukeva ketterän kehityksen toimintamalli?
  •        Mitä projektijohtajalta vaaditaan ja mitä Lean työkaluja voit hyödyntää päivittäisessä työssäsi?
  •        Tilaisuudessa voit myös arvioida onko yrityksesi toimintatavat Lean ajattelun mukaisia?

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 9.45-12.05

Projektipäällikkö on projektinsa toimitusjohtaja – puhki kulunut klisee? Usein projektipäällikön odotetaan olevan monitaitoinen yhdistelmä ihmemies MacGyverin, Steve Jobsin ja Äiti Teresan parhaista ominaisuuksista. Totta onkin, että projektijohtamisen kompetenssikartalla laajuus, aikataulut ja budjetointi ovat vain murto-osa projektiammattilaiselta odotetusta laaja-alaisesta osaamisesta.

Millaista kyvykkyyttä organisaatiot arvostavat ja haluavat projektijohtajiltaan? Miten tunnistat omat kehittämiskohteesi? Entä miten omia kompetenssejaan voi ja kannattaa urapolun eri vaiheissa kehittää. Miten kyvykkyyttä arvioidaan ja miten teet kyvykkyydestäsi kilpailuedun työelämässä?

Puheenjohtajana on Vesa Ilama, hallituksen jäsen, Projektiyhdistys

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 13.05-15.25

Tässä työpajassa toiminta alkaa heti eikä huomenna. Jos asia kiinnostaa niin ole paikalla ajallaan tai et pääse enää mukaan.

Fasilitaattorina on Kimmo Keränen, Scrum Master, Agile Coach, Työnohjaaja, Agilecoach.fi

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 9.45-14.25

Teemoitettujen seminaarien lisäksi Projektipäivien ohjelmassa mukana myös suoraan käytäntöön iskevät tietoiskupuheenvuorot (Hot Sessions).

Silent Presentations – Toteuta voittavia projekteja – Project Online

Keskiviikko 1.11.2017
Klo: 11.10-15.05
Osasto 1 (Microsoft)

Microsoftin PPM-ratkaisu (Project & Portfolio Management) skaalautuu projektipäällikön työkalusta koko liiketoiminnan tarpeisiin ja kattaa kaikki projektityön keskeiset tarpeet kuten projektihallinnan, salkunhallinnan, resurssien hallinnan ja ryhmätyöskentelyn. Tervetuloa kuulemaan lisää projekti työkalujen tuomista mahdollisuuksista eri projektityön ja -liiketoiminnan tarpeisiin.

Microdoft Project

Esittelyssä

Midagon on riippumaton hankejohtamisen & digitalisaation konsulttitalo

Lue lisää

Johdon konsultointiProjektinjohtopalvelutProjektipäällikköpalvelut